• 2020_Zmartwychwstanie
  • Zmartwychwstanie1
OD 17.05.2020 W NASZEJ ŚWIĄTYNI MOGĄ PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 33 OSOBY!

Diecezja OpolskaOpole, dnia 15 maja 2020 roku
Nr 20/2020/A/KNC-K

DEKRET BISKUPA OPOLSKIEGO

W trosce o zdrowie wiernych w obliczu rozprzestrzeniającej się pandemii i w nawiązaniu do zapowiedzi przedstawicieli Rządu RP, pozostawiając w mocy postanowienia Dekretu z dnia 29 kwietnia 2020 roku (nr 17/2020/A/KNC-K), które nie zostały ujęte w niniejszym Dekrecie, z dniem 17 maja br. na terenie Diecezji Opolskiej postanawiam, co następuje.
1. W obrzędach kultu religijnego wewnątrz kościoła może brać udział nie więcej niż jedna osoba na 10 m2.
2. Znosi się ograniczenia wieku służby liturgicznej.
3. Odwołuję zakazy, którymi objęci byli księża emeryci.

Postanowienia dodatkowe:
1. Msza Krzyżma odbędzie 4 czerwca 2020 roku o godzinie 10.00 w katedrze opolskiej. Szczegółowe informacje w tej sprawie podane zostaną w komentarzu do Dekretu.
2. Odwołuje się tegoroczne Emaus kapłańskie.

 KANCLERZ KURII                 BISKUP OPOLSKI

ks. Wojciech Lippa               +Andrzej Czaja