kocielnyUroczysta liturgia, w świetle prawodawstwa Kościoła, związana jest nierozerwalnie z odpowiednio przygotowanym wystrojem świątyni.
Posługa kościelnego:
      • „Kościelny powinien znać podstawowe przepisy liturgiczne oraz czynności liturgiczne przy których posługuje”.
      • „Winien też przejawiać troskę o mienie parafialne ( ...). Od rozpoczęcia posługi jest za to mienie odpowiedzialny, strzegąc je przed kradzieżą i zniszczeniem”.
      • „Szczególną troską kościelny ma otoczyć świątynię i jej otoczenie”.
      • „Kościelny ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w służbie liturgicznej w parafii (...)".
Rysem chyba najważniejszym tej posługi w Kościele jest przede wszystkim troska o to wszystko, co jest potrzebne bezpośrednio w liturgii.
Ponadto troska o bezpieczeństwo kościoła, troska o zabytki (pielęgnacja, czyszczenie) są zbyt ważne, by na zadania i obowiązki kościelnego patrzeć obojętnie, a przez to nie doceniać ich.

W naszej parafii posługę Kościelnego pełni:

p. Józef Joszko tel. kont. 502 368 097