kocielnyUroczysta liturgia, w świetle prawodawstwa Kościoła, związana jest nierozerwalnie z odpowiednio przygotowanym wystrojem świątyni.

Posługa kościelnego.

- „Kościelny powinien znać podstawowe przepisy liturgiczne oraz czynności liturgiczne przy których posługuje”.

- „Winien też przejawiać troskę o mienie parafialne ( ...). Od rozpoczęcia posługi jest za to mienie odpowiedzialny, strzegąc je przed kradzieżą i zniszczeniem”.

- „Szczególną troską kościelny ma otoczyć świątynię i jej otoczenie”.

- „Kościelny ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w służbie liturgicznej w parafii (...)".

Rysem chyba najważniejszym tej posługi w Kościele jest przede wszystkim troska o to wszystko, co jest potrzebne bezpośrednio w liturgii.

Ponadto troska o bezpieczeństwo kościoła, troska o zabytki (pielęgnacja, czyszczenie) są zbyt ważne, by na zadania i obowiązki kościelnego patrzeć obojętnie, a przez to nie doceniać ich.

W naszej parafii posługę Kościelnego pełni:

p. Józef Joszko tel. kont. 502 368 097