margaretki
Modlitwa za kapłanów
Margaretka to kwiat. Takie jest najczęściej pierwsze skojarzenie. Ale w Kościele to coś więcej, to także modlitwa za kapłanów. Chyba nikogo nie trzeba przekonywać jak bardzo kapłani potrzebują modlitwy. Świadomi są tego także sami kapłani. Św. Jan Maria Vianney mówił, że „nie ma złych kapłanów, są tylko tacy, za których wierni za mało się modlą".
Nieco historii
Nazwa apostolatu modlitwy „Margaretka” (jak mówimy oficjalnie) pochodzi od imienia kanadyjki Margaret O'Donnell. Kiedy w roku 1951 w wieku 13 lat zachorowała na nieuleczalną wówczas chorobę Heinego – Medina, mimo wysiłków lekarzy, została całkowicie sparaliżowana, mogła poruszać tylko głową. Zrozumiała wówczas, że choroba jest jej powołaniem. Swoje cierpienie i modlitwy zaczęła ofiarować w różnych intencjach, które jej często powierzano, także za kapłanów. W ten sposób pomogła bardzo wielu kapłanom. Zmarła w Wielki Piątek, w wieku 40 lat, po 27 latach życia w bezruchu, cierpieniu i modlitwie.
Pierwszą „Margaretkę” utworzyła prof. Louise Ward z Kanady (która znała osobiście Margaret O'Donnell) podczas pielgrzymki do Medjugorje, poruszona nauką o. Jozo Zovko o kapłaństwie.
Od 1981 roku Apostolat gromadzi wiernych na całym świecie, którzy swoją modlitwą i wyrzeczeniem wspierają ofiarnie Kapłanów. Błogosławione owoce modlitwy znajdują odzwierciedlenie w licznych podziękowaniach i świadectwach.
Członkami Apostolatu MARGARETKA zostają ludzie o wielkich sercach, którzy pragną chronić swoich Pasterzy najskuteczniejszą bronią, jaką jest modlitwa i umacniać swoją osobistą więź z Chrystusem za pośrednictwem Najświętszej Maryi Panny.
Naszym pragnieniem jest, aby dzieło Apostolatu MARGARETKA było przede wszystkim dobrą szkołą życia z Bogiem, aby nieustający dar modlitwy trwał.
Ojciec Święty Jan Paweł II wskazywał, że przyszłość Kościoła i świata zależy od modlitwy. Apostolat MARGARETKA usiłuje wypełniać tę misję przez swój skromny wkład w modlitwę całego Kościoła.
Cytując dalej papieża, św. Jana Pawła II - "W sposób szczególny Duch Święty zachęca dziś Kościół do promowania powołania i misji wiernych świeckich. Ich uczestnictwo w życiu wspólnoty chrześcijańskiej i współodpowiedzialność za nią oraz obecność w społeczeństwie poprzez różne formy apostolatu i posługi, pozwalają nam u progu trzeciego tysiąclecia wyczekiwać z nadzieją na dojrzałą i owocną epifanię laikatu".
Życie wewnętrzne każdego człowieka wymaga nieustannej formacji, dlatego naszą misją jest:
 • Rozszerzanie Apostolatu MARGARETKA - Modlitwy za Kapłanów w Polsce i na świecie
 • Rozbudzenie życia duchowego i apostolskiego wśród członków Apostolatu i ich rodzin
 • Zachęcanie do komunii z Chrystusem przez Maryję
 • Obchodzenie uroczyste świąt:
  • Dnia Kapłańskiego
  • Dnia Życia Konsekrowanego
  • Światowego Dnia Modlitw o Uświęcenie Kapłanów
  • Światowego Dnia Modlitw o Powołania Kapłańskie
  • Światowego Dnia Misyjnego
  • Maryjnych
Kwiat o siedmiu płatkach
Do „Margaretki” może należeć albo ją utworzyć każdy kto pragnie dożywotnio modlić się za kapłanów oraz ofiarować w ich intencji swoje cierpienia. By powstała „Margaretka” potrzebnych jest siedem osób lub rodzin, aby każdego dnia tygodnia jedna osoba lub rodzina modliła się za konkretnego kapłana.
Symbolem apostolatu „Margaretka” jest kwiat zwany popularnie margaretką o siedmiu płatkach. W centrum kwiatu wpisuje się imię i nazwisko kapłana, zaś na siedmiu listkach kwiatowych imiona i nazwiska siedmiu osób lub rodzin. Nie ma jednej ustalonej modlitwy którą należy odmawiać. Każda osoba lub rodzina modli się indywidualnie.
Dołącz do „Margaretki”
Modlitwa ofiarowana przez „Margaretki” jest wielkim skarbem, wyrazem miłości Kościoła do kapłanów. Serdecznie zapraszam każdego kto pragnie się włączyć w modlitwę za kapłanów, aby tworzyć „Margaretki”.
„Margaretki” w naszej parafii:

ks. Piotr Bekierz
Ewa Gotzmann, Anna Kupka, Bożena Bartusz, Gabriela Niedzbała, Rita Kupka, Edyta Siegmund, Lidia Bekierz.
ks. Piotr Bekierz
Weronika Rycka, Manfred Rycka, Krystyna Halfar, Róża Sławik, Danuta Medek, Maria Wieczorek Irena Lipicka.
ks. Tomasz Koterba
Irena Koterba, Urszula Wolnik, Violetta Opałka, Hildegarde Morawietz, Rostek Gizela, Andrzej Koterba, Renata Gromotka.
ks. Wiesław Mróz
Róża Woźnica, Genowefa Mróz, Helena Hruby, Józef Mróz, Krystyna Podlas, Magdalena Mróz, Helena Bindacz.
ks. Piotr Wróbel
Daria Klein, Czesław Skowroński, Henrieta Woźniak, Urszula Siegmund, Helmut Klein, Magdalena Klein, Michael Kołeczko.
ks. Krzysztof Kazimierz
Prakseda Olearczyk, Anna Olearczyk, Ewa Kulig, Dorota Klima, Mariola Otlik, Łucja Basista, Sabina Wycisk.
ks. Jan Bujak
Hildegarda Skowrońska, Bożena Sławik, Renata Lazar, Irena Koterba, Teresa Krzykała, Dorota Klima, Stanisława Gawlina