kancelaria parafialna

 Kancelaria  parafialna czynna w dni powszednie po Mszach św.

W niedzielę i święta nieczynna.

Przy zgłoszeniu pogrzebu godziny kancelaryjne nie obowiązują.

ul. Kościelna 6, Wojnowice
47-470 Krzanowice
Telefon: +48 324108325

Konto parafialne:

Numer konta bankowego: 15 8475 1029 2003 0000 1182 0001
Bank Spółdzielczy Racibórz O. Krzanowice

Konto pomocnicze (inwestycyjne) nr 65 8475 1029 2003 3300 1182 0006
Bank Spółdzielczy Racibórz O. Krzanowice
Z dopiskiem: "Darowizna na cele kultu religijnego (ogrodzenie)."
utworzone na remont ogrodzenia wokół kościoła.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Informujemy, że w naszej parafii sposób przetwarzania danych osobowych jest zgodny z obowiązującym prawem.
W związku z wprowadzeniem prawa o ochronie danych osobowych proszę, aby wszelkie dokumenty (akty chrztów, bierzmowania, małżeństwa, zaświadczenia dla chrzestnych itp.) odbierać osobiście, ewentualnie poprzez osobę upoważnioną pisemnie (nie dot. zaświadczeń dla chrzestnych - tutaj proszę o osobistą obecność).
Publikowanie zapowiedzi, intencji Mszalnych itp. informacji na ogłoszeniach, w gazetce, na stronach internetowych nie narusza obowiązującego prawa.
Wzór upoważnienia: