kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna czynna w dni powszednie po Mszach św.
W niedzielę i święta nieczynna.
Przy zgłoszeniu pogrzebu godziny kancelaryjne nie obowiązują.
ul. Kościelna 6,
47-475 Wojnowice
Telefon: +48 324108325

Konto parafialne:
Numer konta bankowego: 15 8475 1029 2003 0000 1182 0001
Bank Spółdzielczy Racibórz O. Krzanowice

Konto pomocnicze (inwestycyjne) nr 65 8475 1029 2003 3300 1182 0006
Bank Spółdzielczy Racibórz O. Krzanowice
Z dopiskiem: "Darowizna na cele kultu religijnego."


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że w naszej parafii sposób przetwarzania danych osobowych jest zgodny z obowiązującym prawem.
W związku z wprowadzeniem prawa o ochronie danych osobowych proszę, aby wszelkie dokumenty (akty chrztów, bierzmowania, małżeństwa, zaświadczenia dla chrzestnych itp.) odbierać osobiście, ewentualnie poprzez osobę upoważnioną pisemnie (nie dot. zaświadczeń dla chrzestnych - tutaj proszę o osobistą obecność).
Publikowanie zapowiedzi, intencji Mszalnych itp. informacji na ogłoszeniach, w gazetce, na stronach internetowych nie narusza obowiązującego prawa.
Wzór upoważnienia:

<<< Upoważnienie do odbioru dokumentów - POBIERZ >>>