organis
Uroczysta liturgia, w świetle prawodawstwa Kościoła, związana jest nierozerwalnie ze stosowaniem w niej odpowiedniej muzyki.

Sobór Watykański II porusza kwestie muzyki i sztuki kościelnej w Konstytucji o Liturgii w rozdziale VI i VII. W kolejnych punktach rozdz. VI Konstytucja wskazuje na wagę tychże sfer życia Kościoła. Wyróżnia spośród wszystkich czynności liturgicznych te, które "przybierają godniejszą postać" ze względu na związanie jej z muzyką, poprzez obecność asysty oraz czynne uczestnictwo wiernych (KL 113). Natomiast w punkcie dotyczącym nadrzędności rodzaju muzyki liturgicznej, Ojcowie soborowi rezerwują pierwsze miejsce dla chorału gregoriańskiego, który określa się jako "własny śpiew liturgii rzymskiej" (KL 114) .

Istotnym dokumentem dla Kościoła w Polsce była wydana w 1979 r. Instrukcja Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej. Dokument powyższy jest bardzo ważny, ponieważ podaje szereg szczegółowych danych, dotyczących miejsca, wykonawców oraz charakteru muzyki sakralnej. W kolejnych punktach tego dokumentu czytamy:

Nr 5. "Każda czynność liturgiczna powinna być uprzednio starannie przygotowana pod względem (...) muzycznym. Odpowiedzialnym za to są także współpracownicy duszpasterzy, a zwłaszcza organista, kantor oraz prowadzący zespoły śpiewacze".
Nr 7. "Przy wyborze repertuaru muzycznego należy uwzględnić możliwości wykonawców ".
Nr 8. "Repertuar utworów, czy to śpiewanych, czy wykonywanych na instrumentach, musi zgadzać się z okresem liturgicznym, jak również odpowiadać treściowo danej czynności liturgicznej".
Nr 10. "Wszystkie śpiewy przeznaczone do użytku liturgicznego mają mieć aprobatę Konferencji Episkopatu Polski albo Władzy Diecezjalnej" .
Nr 13. "Śpiewu stałych części Mszy św., a także psalmu responsoryjnego (...) nie wolno zastępować pieśniami mającymi nawet Imprimatur władzy kościelnej".
Nr 15. "Zabrania się wykonywania w ramach liturgii piosenek religijnych (...)".
Nr 35. "W każdym kościele powinna istnieć - schola cantorum(…)”.

Z powyższego wynika, że:

  1. w dużej mierze godność czynności liturgicznych zależy od ich połączenia z muzyką;
  2. muzyka liturgiczna musi być dobrze przygotowana i właściwie dobrana. Wymaga ona także uwzględnienia możliwości wykonawców oraz aprobaty władzy kościelnej;
  3. należy podejmować wysiłki, by było coraz więcej zespołów śpiewaczych oraz solistów, wykonujących muzykę dla potrzeb liturgii.

W naszej parafii posługę Organisty pełnią:

p. Barbara Sawina tel. kont. 506 916 539

p. Marek Pieczarek tel. kont. 695 720 090

p. Patryk Biskup  tel. kont. 786 984 721