ywy raniecŻywy Różaniec - wspólnota ludzi, którzy modlą się każdego dnia na Różańcu. Wspólnota jest podzielona na mniejsze grupy po 20 osób. Każdy członek wspólnoty odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca. W ten sposób, w ciągu dnia odmawia różaniec. Modlitwa Żywego Różańca wspiera potrzeby całego Kościoła.

Wspólnota Żywego Różańca

Wspólnota Żywego Różańca założona przez Paulinę Jaricot (1799–1862) w Lyonie w roku 1826. Mając 20 lat Paulina angażuje się w działalność misyjną. Była ona bliskim współpracownikiem św. Jana Marii Vianeya proboszcza z Ars. Wspólnota Żywego Różańca została oficjalnie zatwierdzona i stale wspierana przez papieża Grzegorza XVI i uzyskała status kanoniczny dnia 27 stycznia 1832.
Wspólnota Żywego Różańca - nie jest czymś nowym w wierze, jest kontynuacją modlitwy Różańcowej, którą promował św. Dominik, i która została mu dana w objawieniu Matki Bożej.

Cel

Celem Żywego Różańca - uśmierzyć gniew Boga na grzeszny świat przez wstawiennictwo Matki Bożej, modlić się o Boże błogosławieństwo dla Kościoła i o ewangelizację oraz szerzenie wiary, aby przywrócić i pogłębić wiarę w sercach ludzi, sprzyjać nawróceniu grzeszników i wzmocnieniu Świętej Matki Kościoła.

Czas

O każdej porze dnia i nocy, w każdym miejscu. Członkowie Żywego Różańca mogą organizować spotkania modlitewne na wspólnej modlitwie, czytaniu Pisma Świętego, w celu omówienia kwestii wiary i zasady życia chrześcijańskiego i innych sprawach duchowych.

Podstawowe wymagania

Posłuszeństwo wobec Jego Świątobliwości Papieża, biskupów diecezji oraz kapłanów parafii, gdzie Stowarzyszenie Żywego Różańca istnieje. Stały udział w życiu Kościoła, poprzez udział we Mszy Świętej, przyjmowaniu sakramentów, aktywne życie chrześcijańskie dla dobra Kościoła katolickiego. Przez modlitwę, ofiarę każdego członka Żywego Różańca, który jest współodpowiedzialny za losy Kościoła katolickiego, zbawienia ludzi i szerzenie wiary!

Obowiązki członków Żywego Różańca

Każdy członek powinien odmówić modlitwę wg reguły wspólnoty.
Każdy członek Żywego Różańca powinien być aktywny w życiu wspólnoty parafialnej przez - przyjmowanie sakramentów, częste uczestnictwo w nabożeństwach parafialnych, zachęcając ludzi do bardziej aktywnego działania na rzecz parafii i Kościoła.
Członkowie Żywego Różańca są zachęcani do modlitwy Kościoła: Nieszpory i Jutrznia.
W miesiącach maju i październiku, które są poświęcone w szczególny sposób NMP i modlitwie różańcowej, członkowie powinni szczególnie oddawać cześć Maryi, odmawiając codziennie, wszystkie 20 tajemnic różańca.
Członkom Żywego Różańca jest zalecana pomoc chorym i cierpiącym w otrzymaniu sakramentu chorego, aby również wspierać ich swoją obecnością i modlitwą.
Członkowie Żywego Różańca, mają obowiązek modlitwy za zmarłych członków. Powinni poświęcać modlitwy i cierpienia za zmarłych członków i w osobistych potrzebach.
Członkowie wspólnoty mają stale pamiętać słowa papieża Grzegorza XVI, który powiedział: "Musimy aktywnie działać po to, aby zapalić serca wszystkich ludzi do gorliwości, szacunku, miłości i oddania się Maryi Panny. Musimy pracować więcej, aby rozprzestrzeniać Żywy Różaniec nieustannie, aby ilość osób i łask, które otrzymujemy stale wzrastała. Trzeba nam się śpieszyć, aby się udoskonalać i wzrastać w cnotach. Oddajemy się w ręce Najświętszej Maryi Pannie, która obiecała wszystkich, którzy Ją wychwalają doprowadzić do nieba".

Główne zalecenia dla osób, które pragną założyć Żywy różaniec

Człowiek, który stał się członkiem Żywego Różańca powinien odmawiać różaniec codziennie jedną tajemnicę, którą dostaje od zelatora Żywego Różańca.
Lokalny zelator Żywego Różańca ma zachęcać innych ludzi, by włączali się do koła Żywego Różańca.

W naszej parafii jest 5 róż różańcowych:

1. św. Anny ( zelatorka- p. Weronika Rycka)
2. św. Barbary ( zelatorka p. Aniela Niedzbała)
3. św. Hiacynty ( zelatorka p. Róża Woźnica)
4. św. Jana Pawła II ( zelatorka p.Stanisława Gawlina)
5. św. Rity ( zelatorka p. Ruta Krajczy)

Obietnice Matki Bożej dla odmawiających różaniec:
Zostały one dane przez Niepokalaną Matkę bł. Alanowi de Rupe.
1. Tym, którzy będą pobożnie odmawiali różaniec, obiecuję szczególną opiekę.
2. Dla tych, którzy wytrwale odmawiali różaniec, zachowam pewne zupełnie szczególne łaski.
3. Różaniec będzie potężną bronią przeciwko piekłu; zniszczy występek i rozgromi herezje.
4. Różaniec doprowadzi do zwycięstwa cnoty i dobra; w miejsce miłości do świata wprowadzi miłość do Boga i obudzi w sercach ludzi pragnienie szukania nieba.
5. Ci, którzy zawierzą mi przez różaniec, nie zginą.
6. Ci, którzy będą z pobożnością odmawiali mój różaniec, rozważając jego tajemnice, nie zostaną zdruzgotani nieszczęściem ani nie umrą nie przygotowani.
7. Ci, którzy prawdziwie oddadzą się memu różańcowi, nie umrą bez pocieszenia Kościoła.
8. Ci, którzy będą odmawiali różaniec, znajdą podczas swego życia i w chwili śmierci światło Boże oraz pełnię Bożej łaski oraz będą mieli udział w zasługach błogosławionych.
9. Szybko wyprowadzę z czyśćca te dusze, które z pobożnością odmawiały różaniec.
10. Prawdziwe dzieci mojego różańca będą się radować wielką chwałą w niebie.
11. To, o co prosić będziecie przez mój różaniec, otrzymacie.
12. Ci, którzy będą rozpowszechniać mój różaniec, otrzymają ode mnie pomoc w swych potrzebach.
13. Otrzymałam od mego Syna zapewnienie, że czciciele mego różańca będą mieli w świętych niebieskich przyjaciół w życiu i w godzinie śmierci.
14. Ci, którzy wiernie odmawiają mój różaniec, są moimi dziećmi - prawdziwie są oni braćmi i siostrami mego Syna, Jezusa Chrystusa.
15. Nabożeństwo mojego różańca jest szczególnym znakiem Bożego upodobania.

Jest również możliwość uzyskania odpustu zupełnego, którego – na mocy Indultu Stolicy Apostolskiej z dn. 25 października 1967 r. – udziela się członkom Żywego Różańca:
• w dniu przyjęcia do Wspólnoty Żywego Różańca
• w Uroczystość Bożego Narodzenia – 25.12.
• w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
• w Święto Ofiarowania Pańskiego – 2.02
• w Uroczystość Zwiastowania – 25.03.
• w Uroczystość Wniebowzięcia NMP – 15.08
• we wspomnienia Matki Bożej Różańcowej – 7.10
• w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi – 8.12
Warunkami uzyskania odpustu jest: stan łaski uświęcającej, Komunia św., modlitwa wg intencji Ojca św. i brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.