Zapraszamy codziennie do wspólnej modlitwy różańcowej o godz. 20.30 poprzez transmisję na żywo z naszego kościoła. Módlmy się razem w domach w intencji jak najszybszego ustania epidemii i opanowania sytuacji, za zarażonych, personel medyczny, służby sanitarne i za zmarłych na skutek wirusa, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia wypraszając Boże Miłosierdzie dla nas wszystkich!
Na następny wspólny różaniec zapraszamy w niedzielę 12.04.2020
Drodzy Parafianie. Zgodnie z zarządzeniem władz państwowych od 12-19.04 br. na terenie kościoła  może być obecnych  maksymalnie 5 osób (nie dotyczy to osób  bezpośrednio zaangażowanych w sprawowanie liturgii). Proszę o zrozumienie i dostosowanie się do tych wymogów  oraz  umożliwienie udziału w Mszy św. najbliższej rodzinie zamawiającej Intencję mszalną. 

„Drodzy Parafianie. Wizyta na cmentarzu poza ceremonią pogrzebu nie jest „niezbędną sprawą życia codziennego” i bywa interpretowana jako naruszenie zakazu przemieszczania się, co skutkuje nałożeniem grzywny. Zostańcie w domu i tam pomódlcie się za Waszych zmarłych”