Na mocy dekretu biskupa opolskiego znosi się dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej dla wszystkich wiernych przebywających na terenie Diecezji Opolskiej w niedziele i dni świąteczne. Z dyspensy nadal mogą korzystać osoby w podeszłym wieku, osoby z objawami infekcji (jak np. katar, kaszel, gorączka) oraz ci, którzy odczuwają wzmożoną obawę przed zakażeniem. Znosi się limit osób uczestniczących we Mszy św., jednocześnie podtrzymany jest nakaz zasłaniania ust i nosa. Szczegóły w dekrecie z 28.05.2020.
NIEDZIELA 02.08.2020
8:00 Za ++ rodz. Stefanię i Jana, siostrę Halinę oraz szwagrów Jana i Stanisława.
10:00 Do NMP. Anielskiej i Bożego Miłosierdzia z podz. za otrzymane łaski z prośbą o opiekę i Boże bł z ok. rocz. śl. Violetty i Tomasza oraz do Anioła Stróża o zdr. i Boże bł. z ok. ur. syna Krzysztofa.
PONIEDZIAŁEK 03.08.2020
18:00 Za + męża Jana, ++ rodz. z obu str. i ++ siostry.
WTOREK 04.08.2020
18:00 Za ++ rodz. Annę i Franciszka Adamik, Paulinę, Teodora Wieczorek, oraz ++ rodzeństwo z obu str.
ŚRODA
05.08.2020
18:00 O zdr. i Boże bł. w rodz. Marioli i Artura Otlik.
CZWARTEK
06.08.2020
18:00 Do MBNP. i Bożej Op. w int. rodz. Kyrcz z ok. rocz. śl.
PIĄTEK
07.08.2020
7:00 W int. czcicieli NSPJ. i parafian.
SOBOTA 08.08.2020
18:00 O zdr i Boże bł. w rodz. Rostek, Strachota z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze.
NIEDZIELA 09.08.2020
8:00 Za + Marię Brand w 16 rocz. śm. ++ krewnych i d. w cz. ć.
10:00 Do Anioła Stróża w int. Nadii Menżyk z ok. roczku o zdr. i Boże bł. w rodz.